0

Общите условия се прилагат за всички продажби на артикули от S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L, онлайн магазин www.zapatos.bg

В този договор се прилагат правилата съобразени с румънските закони.

Този раздел определя всеки договор, при които продавачът, www.zapatos.bg прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на някои артикули до потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати стойността им.

Използването на този сайт представлява приемане на Общите условия, изброени по-долу.

В случай че ни информирате преди сключването на договора (проверка на поръчката), която да бъде доставена преди или на датата, посочена от вас която е от съществено значение, моля не регистрирвайте поръчката директно в сайта. Zapatos.bg не носи отговорност за доставки с фиксирани дати, а единствено в рамките на срока, определен в този договор.

При използването на нашият сайт , автоматично показвате че сте ясно информирани и приемате условията на този договор.

Също така, при регистрирането на поръчка от Вас в този сайт, показва изрично, че тази поръчка ви задължава да заплатите на продавача zapatos.bg.

Предисловие

Купувач - физическо или юридическо лице или друго лице, което се регистрира в сайта и подава поръчка, потвърдена от Продавача.

Продавач - S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L.

Информация за връзка можете да намерите в секцията "За нас".

Поръчка - електронен документ, който се явява като форма на комуникация между Zapatos.bg и купувача, чрез която Zapatos.bg се съгласява да достави поръчаните артикули и Купувачът се съгласява да заплати стойността им.

Артикули - Стоки, които трябва да бъдат предоставени от S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. на Купувача по договор. Договор - поръчка, потвърдена от Продавача.

Τα τιμολόγια τυπώνονται και στέλνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή

Информация за артикулите

Артикулите, продавани чрез сайта www.zapatos.bg са нови и в момента на доставката са придружени от фискална фактура, както се изисква от закона.

Zapatos.bg може да публикува в сайта информация за стоки и / или услуги и / или промоции практикувани от него или от някоя друга трета страна, с която е сключил споразумение за партньорство за определен период от време и до изчерпване на количествата.

Артикулите се предлагат при спазване на разпоредбите на настоящия договор и в рамките на наличността им.

Затова Zapatos.bg има правото да не изпълни определена поръчка, в случай че този артикул не е наличен в склада на магазина или артикули за които е доказано, че не отговарят на условията за достака(дефектни) на Zapatos.bg

Цялата информация използвана за описание на артикулите са на разположение в сайта (Снимки статични / динамични / мултимедийни презентации / и т.н.) е информация за клиентите от продавача, които също така се използват и за презентация.

Цените, посочени в сайта, са изразени в лева. Покупната цена, отпечатана на фактурата, ще бъде същата като цената показана на сайта, когато регистрирвате поръчката.

Купувачът ще бъде задължен да заплати и всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси и всякакви други извършени от професионалист услуги, при доставянето на поръчката, разходи плюс цената на поръчаните артикули.

В случай на онлайн плащане Продавачът не е отговорен за всеки друг допълнителен разход, направен от страна на купувача, включително но не единствено за таксите при обмяна на валута, прилагани от банката издател на картата, в случаите когато валутата се различава от BGN. Отговорността за това действие се носи само от купувача.

Ние си запазваме правото да променяме цената на предлаганите в сайта артикули без предварително уведомление. Уверяваме ви, че стойността на поръчката Ви няма да се промени, след полученото потвърждение за успешна поръчка по имейла, който сте посочили при регистрацията си.

Zapatos.bg осигурява гаранция съгласно приложимото законодателство, по отношение не само на функционирането на този сайт, информация, верни описания, актуализиране на съдържанието, артикулите в сайта и тяхното използване за определена цел.

Купувачът изрично се съгласява, че използването на този сайт и закупуването на артикулите се извършва на ваш собствен риск.

Ние не носим отговорност за възможните различия в цветовете между тези, които се показват на вашият монитор и размерите на артикула или разлика в размера на артикула, поради техните особености.

Законна гаранция на артикулите

Всички артикули, предлагани от нашият сайт, са предмет на условията за гарантиране на съответствие съгласно приложимото законодателство.

Срокът на гаранцията предоставена от zapatos.bg (включително скрити дефекти) е съобразена със законодателството, и с търговската гаранция е 30 дни и се изчислява от датата на доставката на артикула.

Артикулите, продавани от S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. са нови и идват от източници, лицензирани от всеки един производител.

Конвенционална доброволна гаранция може да бъде предоставена само ако производителят предлага такава търговска гаранция.

При никакви обстоятелства правата на потребителите не могат да бъдат засегнати от съществуването или липсата на конвенционална търговска гаранция.

Ако сте физическо лице, ние ви напомняме вашите права като потребител, осигурени от Закон №. 449/2003, по-специално чл. 9-14, а именно:

"Чл 9 -. Продавачът е отговорен пред потребителя за всяка липса на съответствие на съществуващите арткули получени от потребителя в момента на доставката.

Арт 10 -. В случай на липса на съответствие потребителят има право да поиска от продавача да осигури поръчаният от него артикул безплатно,чрез ремонт или замяна, съгласно чл. 11 или да получи подходящо намаление на цената или да прекрати договора свързан с този артикул по чл. 13 и 14.

Арт 11 -. (1) В случай на липса на съответствие потребителят има право да поиска от продавача първият артикул, ремонтиран или има право да поиска замяна на артикул, във всеки случай без заплащане, с изключение на случаите когато има несъответсвие в размера.

(2) Средството за възтановяване се счита неприемливо, ако налага на продавача разходи, които също са в конфликт, в сравнение с друг вид обезщетение, като се вземат предвид:

- стойността на продуктите, ако няма липса на съответствие;

- Важността на липсата на съответствие;

- ако другото средство за възтановяване може да бъде постигнато без съществени неудобства за потребителя.

(3) средството за възтановяване се счита невъзможно, ако продавачът не може да осигури същите артикули или аксесоари необходими за ремонтирането им, включително и поради липсата на оборудване или свързани с него технологии.

(4) Всеки ремонт или замяна на артикули ще бъдат извършени в рамките на приемлив период от време, договорен писмено между продавача и потребителя, и без значително неудобство за потребителя, като се има в предвид естеството на артикулите и потребността им съобразена с искането на потребителя. Периода не може да надвишава 15 дни от датата, на която купувачът е сигнализирал за несъответствие на артикула към продавача.

(5) Ако артикулът бъде ремонтиран, това ще се усъществи единствено с нови аксесоари.

Чл.12 - Понятието без заплащане, предвидено в чл. 10 и 11 се отнасят до всички разходи, необходими за привеждането на артикулите в съответствие, включително пощенски, транспорт, обработка, диагностика, експертиза, демонтаж, монтаж, изработка, използвани материали и опаковки.

Член 13 - Потребителят може да поиска подходящо намаляване на цената или прекратяване на договора в някой от следните случаи:

- ако не се възползва от поправката или подмяната на продукта;

- ако продавачът не е взел средствата за възтановяване в разумен срок;

- ако продавачът не е взел средствата възтановяване, съгласно чл. 11 параграф (4), без значителни неудобства на потребителите.

Член 14 - Потребителят няма право да поиска прекратяване на договора, ако липсата на съответствие е незначителна. "

Поръчка

Купувачът може да усъществи Поръчки на сайта чрез добавяне на Артикули в пазарската кошница и след това да завърши Поръчката, като се ангажира със заплащането им по един от посочените начини. След като бъде добавен в пазарската кошница, артикулът може да бъде закупен в зависимост от неговата наличност. Добавянето на артикул в количката за пазаруване, без да бъде финализирана поръчката, не води до регистрирането и нито до резервирането на артикула.

Чрез поръчката, Купувачът приема факта, че всички данни предоставени от него са необходими за покупката, са точни, пълни и верни в момента на тяхното въвеждане.

Ако zapatos.bg потвърди цялата поръчка, това ще означава пълно приемане на условията на поръчката.

При потвърждение на поръчката от zapatos.bg, тя се счита за завършена, когато има електронно потвърждение (по имейл) от купувача zapatos.bg към купувача, което доказва факта че е била проверена и е в процес на доставка, без да изисква потвърждение за получаване от купувача.

Zapatos.bg не счита за непотвърдена поръчка, тази за която не е изпратен имейл с потвърждение, като важност в договора.

Това Споразумение влиза в сила след окончателното потвърждение на Поръчката от zapatos.bg

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Съгласно действащото законодателство отказа на закупуване на поръчката е приложимо само за клиенти физически лица.

За онлайн пазаруване с куриерска доставка:

Съгласно чл. 9 от GEO 34/2014, Ви уведомяваме, че можете да се възползвате в срок от 14 дни от получаването на поръчката, да ни информира за оттеглянето ви от договора и връщането на стоката, без да се налага да обосновете решението си и без да поемате други разходи, различни от тези, предвидени в чл. 13 пара. (3) и чл. 14 от ГЕО № 34/144, т.е. заплащане:

- допълнителни разходи, ако изрично сте избрали различен тип доставка от стандартната доставка, предложена от Продавача;

- преки разходи, свързани с връщането на продукти;

- Възможно е намаляването на стойността, дължима към вас за върнатите артикули в резултат на използването им(носене), различни от това което се изисква, за да се установи естеството, характеристиките и използването на артикулите в съответствие с разпоредбите 34/2014.

Рекламации

Zapatos.bg отговаря за гарантираното качеството на продадените артикули съгласно действащото законодателство.

Всички жалби ще бъдат разгледани в писмена форма или по телефона възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 14 дни от получаването на поръчката от купувача, като задължително същият се свърже с центъра за поддръжка на клиенти, или в писмена форма по електронната поща до info@zapatos.bg или се обади тел. +35924929280

Жалбата трябва да бъде документирана, като се предоставят всички необходими данни, вземайки се в предвид особеноста на случаят. Клиента който извършва рекламация, трябва да предостави на Zapatos.bg номер на поръчката / фактура, транспортен документ (Товарителница), мотива за жалбата, както и снимки (несъответстващи артикули / повредени) които доказват факта че това е довело до подаване на жалба, претенции на клиента.

Не се вземат под внимание оплаквания, ако стоката е променена или сте я употребили по някакъв начин.

Крайният срок за уреждане на жалбата ще бъде в рамките на 10 дни от получаването на пакета, съдържащ артикула за който сте сигнализирали поради някаква друга причина извън разпоредбите на Закон 449/2004, OG 21/1992 и 34/2014 GEO.

Конфиденциалност на данните и търговските съобщения

Zapatos.bg предлага на клиентите си защита на личните им данни и свободното разпространение на тези данни. Ние уважаваме поверителността на клиентите и се ангажираме да не предоставяме личните им данни на трети лица и да ги използваме единствено за целта, за която са били предоставени от клиента (за регистриране на поръчка) и търговска информация, свързана с дейността ни.

Съгласно изискванията на Закон №. 677/2001 г. за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободно използване на такива данни, с измененията и допълненията, и на закон №. 506/2004 по отношение на обработката на лични данни и неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации Zapatos.bg се задължава да използва безопасно и само за точно определени цели, личните данни, които предоставяте за себе или друго лице.

Съгласно Закон № 677/2001, имате право на достъп, при намеса в данните ви, на правото да не бъдете обект на индивидуално решение и на правото да обжалвате пред съда. В същото време имате право да се противопоставяте на обработката на личните си данни и да поискате изтриването им. За упражняването на тези права можете да ни изпратите искане в писмен вид, с дата и подпис по пощата адресирано към нашата компания.

Защита на данните и търговски съобщения

Събраните лични данни ще се използват само за посочената цел в този сайт.

Информацията във формуляра за поръчка ще бъде използвана за изпращане на потвърждението на поръчката, промоции, периодични бюлетини и др. само с предварителното съгласие на потребителя на сайта. Ние се задължаваме да не разкриваме или продаваме базата данни, съдържащи информация за личните данни на нашите клиенти.

Zapatos.bg не популяризира в спам. Всеки потребител / клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес в сайта, може да избере да го изтрие. Съобщенията, направени от Zapatos.bg чрез електронни средства за дистанционна комуникация (т.е. електронна поща), съдържат пълните и съответстващи данни на изпращача или връзки към изпращача към датата на предаване на съдържанието.

Измама

Всеки опит за достъп до лична информация на друг потребител, промяната в съдържанието на сайта Zapatos.bg или влиянието върху правилното изпълнение на услугите извършвани от сайта Zapatos.bg, се считат за опит за измама и е наказуемо по наказателното право в съответствие с компетентните органи.

Ограничаване на отговорността

Ние няма да носи отговорност за каквито и да било щети (преки, косвени, случайни или по друг начин), произтичащи от използването или невъзможността за използване на информацията, представена на сайта, или каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието, което може да доведе до загуба ,

Информацията може да бъде възпроизведена чрез отпечатване само за лична употреба.

Информацията не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана или предадена на друго лице или включена по какъвто и да е друг начин в документ или материал без предварителното писмено разрешение на техните автори.

Сайта Zapatos.bg не може да бъде отговорен за щети от всякакъв вид, в случай че купувачът или трето лице може да пострада след изпълнението от Zapatos.bg от някое от задълженията си по реда и за вреди, произтичащи от използването на артикулите, след доставянето им и особенно загубата им.

Права

Zapatos.bg си запазва правото да забави или анулира доставките на поръчаните артикули, ако те не могат да бъдат продадени по причини, независещи от Zapatos.bg, като например: пожари, експлозии, наводнения, екстремни климатични условия, епидемии, стачки, правителствени действия, войни , терористични актове, протести, въстания, граждански безредици или други пречки от голяма сила в съответствие с румънскте закони.

Ако в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата на настъпването му това събитие не бъде прекратено, всяка страна има право да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без някой от тях да може да претендира за другите щети.

Съдебен спор

Всички спорове между потребителите и Zapatos.bg ще бъдат решени по дипломатичен начин. Ако конфликтът не е разрешен по взаимно съгласие, ще се вземе в предвид компетентността на румънските съдилища чрез изпращането на призовка към седалището на Zapatos на адрес: Сектор 3, Букурещ, Румъния