0

„Политика за поверителност
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Zappatos.bg, като собственик и администратор на уебсайта zappatos.bg, се задължава да пази поверителността на информацията, предоставена от вас при достъп и попълване на електронния формуляр за поръчка.
SC BOUTIQUE MALL S.R.L., използва методи и техники за защита, за да защити събраните лични данни и гарантира, че лицата, които предават лична информация, са защитени съгласно закона.
В съответствие с разпоредбите на Закон № 677/2001, Ви информираме, че се възползвате от правото на достъп, възражение и намеса по всяко време върху личните данни, въведени във формуляра за кандидатстване. Запазва си правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на уебсайта www.zappatos.bg, както и поверителността на Политиката без предварително уведомление. Ето защо, моля, посещавайте периодично този раздел, за да проверите условията, които сте се съгласили да спазвате.
ЛИЧНИ ДАННИ И ДРУГИ ДАННИ
Можете да се консултирате с този сайт, без да разкривате самоличността си или да давате най-малката информация за себе си.
Информацията, която ни предоставяте, ще се счита за поверителна и може да се използва и разпространява от S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L., свободно, в съответствие с приложимите законови разпоредби, както и разпоредбите относно банковата тайна.

ДАННИ С НЕЛИЧЕН ХАРАКТЕР
Неличната информация, която ни предоставяте, свързана с вашите предпочитания, основни интереси и страсти, се използва за създаване и предлагане на продукти и услуги, съобразени с вашия вкус.
Възможно е автоматично да се получи информация, но която в никакъв случай не може да бъде свързана с някое лице. Тази информация се отнася до типа браузър, който използвате, платформата на вашия компютър и името на домейна, чрез който имате достъп до нашия сайт.
БИСКВИТКИ
Когато посещавате нашия уебсайт, може да вмъкнем бисквитка във вашия компютър. Бисквитката е малък блок данни, изпратен до вашия браузър от уеб сървър и съхранен на твърдия диск на вашия компютър. Тази бисквитка не ни позволява да ви идентифицираме лично. По принцип той ни позволява да записваме информация относно навигацията на вашия компютър на нашия сайт (страниците, които сте консултирали, датата и часа на консултацията и т.н.), които ще можем да прочетем при следващите ви посещения.
Разбира се, можете да се противопоставите на вмъкването на бисквитки, като настроите браузъра си да ви предупреди, преди да приемете бисквитка.
Можете също така да изтриете бисквитки по всяко време и поотделно с помощта на страницата „помощ“ на вашия браузър.
Използвайки сайта www.zappatos.ro декларирам, че изразявам съгласието си, изрично и недвусмислено, така че всички лични данни, както и всяка информация, съдържаща се във формулярите, попълнени на сайта, да влязат в базата данни на S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. и техните партньори, да бъдат обработвани и използвани във всякакви дейности и цели на маркетинг, реклама и публичност (включително получаване на покани за действия за директен маркетинг, популяризиране на нови оферти, продукти и услуги), в съответствие с приложимото законодателство - Закон 677/2001. Личните данни няма да бъдат публично достояние, освен в случаите, предвидени от закона.

"ЛИЧНИ ДАННИ
Със специална загриженост за прозрачност и защита на вашите права, S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L. няма да набавя информация, която позволява на трети страни да Ви идентифицират лично, освен в случаите, в които Вие сами ни ги съобщавате чрез попълване и изпращане на формулярите, които се появяват на сайта.
Никаква търговска експлоатация, дори частична, на получените данни не може да се извършва без предварителното писмено съгласие на S.C. BOUTIQUE MALL S.R.L.
Тази информация е поверителна и се съхранява от zappatos.ro.

Цели на обработката на лични данни:

- Предоставяне на услуги на Zapatos във ваш интерес (издаване на фактури, създаване на акаунти, обработка на поръчки, връщане, предоставяне на услуги за поддръжка)
- Подобряване на услугите
- Маркетинг (ще ви държим в течение с новини, намаления на цените и т.н.)

Докато съхраняваме лични данни

- Ние ще съхраняваме вашите данни, докато това се изисква от приложимото законодателство или нашите законни интереси.
- Можете по всяко време да поискате от нас да изтрием определени лични данни и ние ще изпълним Вашето искане с уговорката, че ако законите изискват от нас да съхраняваме определени данни (присъстващи например във фактури), законът има предимство.

На кого предаваме лични данни (строго необходими за извършване на дейността, според случая)
- Доставчици на куриерски услуги
- Доставчици на онлайн платежни услуги
- Доставчици на маркетингови услуги
- доставчици на ИТ услуги

Как защитаваме сигурността на вашите данни
- Предаването на данни между вашето устройство и нашите сървъри е криптирано с модерни алгоритми, стандартни в индустрията.
-Предаването на данни между нашите сървъри също е криптирано с най-съвременни алгоритми за криптиране
- За съжаление не можем да контролираме (можем само да шифроваме) връзката между вашето устройство и сървърите на Zapatos, така че не можем да поемем отговорност, въпреки нашите усилия, за данни, предадени извън Zapatos.

Вашите права:
- Достъп - можете да поискате от нас по всяко време да ви предоставим копие от вашите лични данни, обработвани от Zapatos
- Коригиране - можете да поискате от нас по всяко време да коригираме / коригираме вашите лични данни
- Изтриване - можете да поискате да изтрием лични данни и ние ще обработим заявката, но само ако законът ни позволява да го направим. Например, не можем да изтрием фактури от сметките, докато не бъде спазен законовият срок за тяхното съхраняване, за евентуален контрол от страна на властите.
- Преносимост - можете да поискате от нас да ви предоставим лични данни или да ни помолите да ги предадем директно на друг администратор на данни, ако обработката се извършва с ваше съгласие.

Оплаквания:
- Имате право да подадете жалба до надзорния орган относно обработката на лични данни. В Румъния данните за контакт са: Национален орган за надзор на обработката на лични данни-B-dul G-ral. Георге Магеру бр. 28-30, Сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния, Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;
- Ние уважаваме правото ви да подадете жалба, но моля, свържете се с нас предварително и обещаваме, че ще положим всички усилия да разрешим всички проблеми по приятелски начин.

Можете по всяко време да се свържете с мениджърите на Zapatos със защита на данните, като изпратите заявката си по имейл на info@zappatos.ro или по пощата / куриер на адрес: Boutique Mall SRL, Str. Dinu Vintilă 11, Букурещ 021101 "